Výraz skutečnost je Slovníkem spisovné češtiny definován jako „skutečný stav věcí“, respektive „objektivně existující jev, fakt, realita“.

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto slově za všech okolností píšeme předponu „s“, ne „z“, tedy skutečnost, nikoli zkutečnost.

  • Nebylo pro něj jednoduché smířit se s touto skutečností. (nikoli zkutečností)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Skutečnost, nikoli zkutečnost

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou