Příslovce výjimečně označuje děj či jev, který se odchyluje od průměru, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Můžeme tedy mluvit o „výjimečně pěkném listopadu“, ale také o „výjimečně nepovedeném pokusu“.

Z hlediska pravopisu platí u tohoto slova totéž jako u základního výrazu výjimka (viz heslo Výjimka, nikoli vyjímka). Píšeme v něm dlouhé ypsilon a krátké „i“, tedy výjimečně, nikoli vyjímečně (ani např. vyjmečně nebo výmečně).

  • Tentokrát to výjimečně přejdu bez komentáře. (nikoli vyjímečně)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Výjimečně, nikoli vyjímečně (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou