V roce 1946 uveřejnil britský spisovatel a novinář George Orwell v časopise Horizon: A Review of Literature and Art esej „Politika a anglický jazyk“. Jsou jeho postřehy natolik nadčasové a univerzální, že je může využít i současný český psavec? Troufám si tvrdit, že ano.

V češtině se tento Orwellův text objevil ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje (Atlantis, 1997), který žel nemám k dispozici. Vycházím proto z původního anglického znění, dostupného on-line třeba na stránkách Biblio.wiki.

Esej v kostce

Ve své eseji Orwell kritizuje tehdejší psanou angličtinu, respektive tehdejší způsob vyjadřování, který byl silně ovlivněn „politickou prózou“. Ta byla podle Orwella „vytvořena proto, aby lež zněla jako pravda a aby vražda působila jako úctyhodný čin“. Poukazuje na to, že jejím cílem není pravdu odhalovat, ale skrývat ji a že působí jako nákaza, která infikuje i ty, kdo nemají v úmyslu pravdu tajit. V důsledku toho je angličtina „šeredná a nepřesná“, plná nicneříkajících klišé a dalších zbytečných slov. Orwell píše:

  • Velkým nepřítelem srozumitelného jazyka je neupřímnost. Pokud mezi údajnými a skutečnými záměry člověka zeje propast, instinktivně tíhne k dlouhým slovům a k prázdným klišé.

S určitou nadsázkou pak uvádí, jak by asi v moderní angličtině vypadala slova z knihy Kazatel, 9. kapitoly, 11. verše. V češtině (podle Jeruzalémské bible) tam stojí:

  • Ještě jsem viděl pod sluncem, že běh nepatří nejrychlejším, ani boj hrdinům, že pro moudré není chleba, pro chytré bohatství, pro vědoucí přízeň: jim všem nadchází doba příhodná i nevhodná.

„Překlad“ do moderní angličtiny (respektive češtiny) by podle Orwella vypadal přibližně takto:

  • Nezaujaté úvahy o současných fenoménech nevyhnutelně vedou k závěru, že úspěch či neúspěch v kompetitivních aktivitách se nezdají být úměrné přirozeným schopnostem a že musí být neustále brán v potaz významný prvek nepředvídatelnosti.

6 tipů pro lepší psaní

Orwell byl přesvědčen, že postupný úpadek angličtiny není nezvratný proces, a zformuloval šest pravidel, kterými se podle jeho slov měli tehdejší autoři řídit.

I když čeština není angličtina a pětašedesát let není úplně málo, pokusím se v následujících článcích jednotlivá Orwellova doporučení rozebrat a aspoň částečně propojit s tím, co jsem vysledoval v soudobých českých textech. Zbylý obsah budou tvořit moje osobní názory a ryze subjektivní pocity. 🙂

Další díly

Související:

Zdroj:

6 tipů pro psaní od George Orwella – úvod
Štítky:    

4 komentáře u „6 tipů pro psaní od George Orwella – úvod

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *