Výraz absorpce pochází z latinského absorption a Slovníkem cizích slov je definován jako pohlcování či vstřebávání. Vzhledem k původu slova se píše absorpce, nikoli absorbce.

  • Magnetooptika se zabývá vlivy magnetického pole na emisi, absorpci a šíření světla.

Další obvyklá spojení:

  • lineární součinitel absorpce (nikoli lineární součinitel absorbce)
  • dielektrická absorpce (nikoli dielektrická absorbce)
  • atomová absorpce (nikoli atomová absorbce)

Zdroje: Velký slovník cizích slov; Wikipedie, heslo Absorpce

Absorpce, nikoli absorbce

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou