Jeden z poměrně častých dotazů, s nimiž se pisatelé obracejí na chytré knihy (případně na chytře se tvářící kolegy), zní následovně: Píše se správně abyste (případně byste, kdybyste), nebo aby jste či snad abyjste?

Odpověď není nikterak složitá: Spojku „aby“ ve tvaru 2. osoby čísla množného píšeme vždy abyste, nikoli aby jste ani abyjste. (Tvar podmiňovacího způsobu byste se „sloučí“ se spojkou aby v jediný výraz.)

  • Přáli bychom si, abyste přijeli. (nikoli aby jste přijeli)
  • Abyste věděli, já to stejně udělám po svém.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, Stručná mluvnice česká

Abyste, nikoli aby jste ani abyjste

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou