Oficiální zkratky akademických titulů se píší takto (pouze výběr):

 • MUDr. (doktor medicíny)
 • MVDr. (doktor veterinární medicíny)
 • JUDr. (doktor práv)
 • RNDr. (doktor přírodních vět)
 • PaedDr. (doktor pedagogiky)
 • PhDr. (doktor filosofie)
 • PharmDr. (doktor farmacie)
 • ThDr. (doktor teologie)
 • Dr. (doktor – udělovaný např. po obhájení disertace apod.)
 • Ing. (inženýr)
 • Ing. arch. (inženýr architekt)
 • akad. arch. (akademický architekt)
 • Mgr. (magistr)
 • Bc. (bakalář)

Vědecké hodnosti CSc., DrSc.

Označení vědeckých hodností CSc. (kandidát věd) a DrSc. (doktor věd) se uvádějí za jménem a od vlastního jména a od dalšího textu se oddělují čárkami.

 • MUDr. Jaroslav Novák, CSc., uveřejnil článek v odborném časopise.

Tituly Ph.D., Th.D., MBA

Nově používané doktorské tituly se dle zákona o vysokých školách píšou ve tvaru Ph.D., resp. Th.D. I ony se uvádějí za jménem a oddělují se čárkami. Podobně se pracuje i s titulem MBA (Master of Business Administration).

 • Studii vypracoval Mgr. Jiří Černý, Ph.D., spolu se svým týmem.
 • Studii vypracoval Mgr. Jiří Černý, MBA, spolu se svým týmem.

(Viz také samostatné heslo Co znamená titul MBA.)

Vědecko-pedagogické hodnosti – profesor, docent

Zkratky vědecko-pedagogických hodností profesor a docent se píší s malým písmenem (prof., doc.).

 • Primářem oddělení je prof. MUDr. Karel Hájek, DrSc.

Píšeme ing. Procházka, nebo Ing. Procházka?

V zásadě platí, že varianta s malým písmenem je podobou neoficiální. Používáme ji především ve sděleních pracovního charakteru, kdy se uvádí např. pouze titul a příjmení. U doktorského titulu navíc v případech, kdy nespecifikujeme druh doktorátu.

 • Tuto záležitost vyřizuje ing. Procházka.
 • Obrátil se na nás dr. Daniel Tichý s žádostí o spolupráci.

Pořadí akademických titulů

Co se týče pořadí akademických titulů, platí, že nejprve se píše vědecko-pedagogická hodnost a potom akademický titul (doc. RNDr. Petr Dvořák). Vystudoval-li někdo dvě vysoké školy a získal na nich dva tituly, může je psát v libovolném pořadí (Mgr. Ing. Petr DvořákIng. Mgr. Petr Dvořák).

Používání dvou shodných titulů

Zajímavá situace nastává ve chvíli, kdy někdo vystudoval dvě vysoké školy, na nichž shodně získal například titul inženýr. Pokud se nemíní jednoho ze svých titulů jen tak vzdát a chce je používat oba, nabízí se mu česká spojka „a“ nebo její latinský ekvivalent „et“, kterými může své dva tituly „propojit“. Tedy například Ing. et Ing. Petr Dvořák.

Diplomovaný specialista – DiS.

Relativně nové je označení „diplomovaný specialista“, jehož hrdými nositeli se stávají absolventi vyšších odborných škol. Odpovídající zkratka je DiS. a uvádí se vždy za jménem, od něhož se odděluje čárkou.

 • Pan Martin Pěnkava, DiS., se stal naším novým zaměstnancem.

Zdroje:

Akademické tituly

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookies. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít