Slovo akorát, které je hodnoceno jako výraz obecné češtiny, plní ve většině případů funkci příslovce, a to ve významu „zrovna, právě, přesně“.

Z hlediska pravopisu je podstatné, že na konci inkriminovaného výrazu vždy píšeme „t“, nikoli „d“ (neplést např. s „milerád“).

  • Mám toho všeho akorát. (nikoli akorád)
  • Přišel jsi akorát k obědu.
  • Ten svetr ti padne akorát.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Akorát, nikoli akorád

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou