V současné spisovné češtině se jednoznačně dává přednost variantám s koncovkou -ální. Tvary jako principielní, materielní apod. se hodnotí jako hyperkorektní.

Je to v souladu s doporučením jazykové poradny ÚJČ AV a zároveň se současnými slovníky (Slovník spisovné češtiny, Velký slovník cizích slov), kde se tvary s koncovkou -elní vůbec nevyskytují.

Zdroje:

Aktuální/aktuelní, principiální/principielní

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou