Podobně jako v případě slov datum, centrum či spektrum se i ve skloňování slova album často chybuje, a to jak v množném, tak v jednotném čísle. Důležité je, že při skloňování se odsouvá koncové „-um“ (s výjimkou 1., 4. a 5. pádu jednotného čísla) a slovo se skloňuje podle vzoru město.

Příklady:

 • Prohlíželi jsme si fotky nalepené v albu. (nikoli v albumu)
 • Sběratel měl alba plná známek. (nikoli albumy)

Další obvyklá spojení:

 • svatební alba (nikoli svatební albumy)
 • alba na fotky (nikoli albumy na fotky)
 • alba na mince (nikoli albumy na mince)
 • alba na odznaky (nikoli albumy na odznaky)
 • alba na známky (nikoli albumy na známky)
 • fotoalba (nikoli foto albumy ani fotoalbumy)

Kompletní skloňování:

Číslo jednotné (singulár):

 • 1. p. – album
 • 2. p. – alba
 • 3. p. – albu
 • 4. p. – album
 • 5. p. – album
 • 6. p. – albu
 • 7. p. – albem

Číslo množné (plurál):

 • 1. p. – alba
 • 2. p. – alb
 • 3. p. – albům
 • 4. p. – alba
 • 5. p. – alba
 • 6. p. – albech
 • 7. p. – alby

Zdroje:

Alba (o albech), nikoli albumy (o albumech)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou