Výraz analýza označuje dle slovníkové definice „rozbor, rozklad celku na složky“. Analýza se využívá v jazykovědě, v chemii, ve fyzice, v matematice, v ekonomii i v dalších oborech.

Z hlediska pravopisu je podstatné, že v tomto slově vždy píšeme tvrdé „ý“, tedy analýza, nikoli analíza. Analogicky to samozřejmě platí i u odvozených výrazů typu analytik, analyzovat či analytický (nikoli analitik, analizovat, analitický).

Další obvyklá spojení:

  • analýza SWOT (nikoli analíza SWOT)
  • SEO analýza (nikoli SEO analíza)
  • finanční analýza podniku/společnosti
  • analýza klíčových slov
  • analýza trhu/rizik
  • analytická geometrie (nikoli analitická geometrie)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Analýza, nikoli analíza

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou