Anonym je definován jako „nepodepsaný, utajený původce“. (Slovník spisovné češtiny) Kromě toho se tento výraz v hovorovém stylu používá přímo k označení „anonymního dopisu“.

Z hlediska pravopisu stojí za to zmínit, že ve slově anonym píšeme tvrdé „y“ – tedy anonym, nikoli anonim. Odvozené přídavné jméno je anonymní.

  • Dostal jsem výhružný anonymní dopis. (nikoli anonimní dopis)

Další obvyklá spojení:

  • anonymní alkoholici (nikoli anonimní alkoholici)
  • anonymní porod (nikoli anonimní porod)
  • anonymní testy HIV (nikoli anonimní testy HIV)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Anonym, nikoli anonim

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou