Zkratka apod. (příp. ap.) se píše dohromady, nikoli zvlášť (a pod.). Patří ke skupině zkratek ustálených slovních spojení, jež se píšou dohromady, jako by se jednalo o zkratku jednoho výrazu.

  • Nabízíme jazykové služby, jako jsou překlady, korektury apod.

K dalším podobným zkratkám patří:

  • atd. (a tak dále)
  • mj. (mimo jiné)
  • tj. (to jest)
  • tzn. (to znamená)

Zdroje:

  • Pravidla českého pravopisu
Apod., nikoli a pod. (a podobně)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou