Výraz bizarní je Akademickým slovníkem cizích slov definován jako „podivný, neobvyklý, zvláštní“. Pochází z francouzského slova „bizzare“, od něhož se odvozuje i správný způsob psaní – tedy bizarní, nikoli bizardní.

  • Váš návrh mi přijde poněkud bizarní. (nikoli bizardní)

Zdroje:

Bizarní, nikoli bizardní

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou