Mluví-li se o východních a západních zemích, píšeme často slova Východ a Západ s velkými počátečními písmeny. Pokud však slovo Východ dále specifikujeme (Střední, Dálný, Blízký), přesouvá se velké písmeno již na toto upřesňující označení. Píšeme tedy:

  • země Blízkého východu
  • země Středního východu
  • země Dálného východu

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Blízký východ, nikoli blízký Východ

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou