Přídavným jménem brzký lze označit děj, který nastane za krátkou dobu. Z hlediska pravopisu je důležité, že se píše pouze se „z“, tedy brzký, nikoli brzský ani brský. Slovo brzký lze i stupňovat (brzčejší, nejbrzčejší), ale v praxi se této možnosti příliš nevyužívá 😉

  • Přejeme ti brzké uzdravení. (nikoli brzské uzdravení)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Brzký, nikoli brzský ani brský

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou