Býložravec je živočich, který se živí výhradně rostlinnou potravou (na rozdíl od masožravců či všežravců).

Z hlediska pravopisu je podstatné, že to, co býložravec žere, je býlí (knižně „plevel“) – nejde tedy o to, že by byl vysazen na bílé poživatiny. Píše se proto býložravec, nikoli bíložravec.

  • Býložravci mívají složitější trávicí soustavu než masožravci. (nikoli bíložravci)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Býložravec, nikoli bíložravec (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou