Aby to nebylo příliš jednoduché, před výrazy než a jako se čárka někdy píše a někdy nepíše. Pokud za těmito výrazy následuje celá věta (tj. s přísudkem), čárku píšeme, pokud za nimi věta není, čárku nepíšeme.

  • Nikdo nemá tak rychlé nohy jako ty.
  • Nikdo nemá tak rychlé nohy, jako máš ty.
  • Žádná pohádková postava není známější než hloupý Honza s ranečkem na holi.
  • Utekli dřív, než jsi přišel.

Poznámka na závěr: Když rozlišujeme, zda za spojkou „jako“ nebo „než“ je, či není přísudek, nenechme se zmást: Hledáme přísudek, ne sloveso. Samotná přítomnost slovesa (zvláště je-li v infinitivu) neznamená, že je zároveň přísudkem, a že tedy máme napsat čárku. Viz tento příklad:

  • Někdy je snazší plyn přidat než plyn ubrat. (Čarku nenapíšeme, protože za spojkou „než“ je sice sloveso, ale nestojí ve větě jako přísudek.)

Zdroj: Pravidla českého pravopisu, strana 62 (Academia, 2. vydání, 2005)

Čárka před „než“ a „jako“

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou