Slovo cirka (přibližně, zhruba) se může zkracovat dvěma způsoby – cca či ca. Důležité však je, že se za těmito zkratkami nikdy nepíše tečka, protože součástí zkratky je i poslední písmeno/písmena tohoto výrazu. Podoby cca. ani ca. tedy nejsou správné.

  • Cena za hodinu práce je cca 300 Kč.
  • Pro výrobu tohoto produktu bude zapotřebí ca 200 kg oceli.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
  • Velký slovník cizích slov
Cca či ca, nikoli cca. či ca.

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou