Chilli papričky asi není potřeba dlouze představovat. Zejména pro milovníky pikantních jídel představují jeden ze základních kamenů jejich kuchyně. Přesto uvedeme alespoň definici z Internetové jazykové příručky ÚJČ, podle které jsou chilli papričky „palčivé plody papriky křovité původem z Ameriky, používané jako koření, kajenský pepř“.

Jak je to ale s pravopisem? Zmiňovaná Internetová jazyková příručka uvádí jako možné všechny tři varianty uvedené v názvu příspěvku, tedy chilli papričky, chili papričkyčili papričky. Ať se tedy rozhodnete jakkoli, neuděláte chybu.

Pokud ale nahlédneme do Českého národního korpusu a zaměříme se na četnost jednotlivých alternativ, zjistíme poměrně výrazné rozdíly. V korpusu SYN2010 jsou zastoupeny takto (počet nezahrnuje jen základní, ale i skloňované tvary):

  • chilli papričky – 84 výskytů
  • čili papričky – 18 výskytů
  • chili papričky (s jedním „L“) – 2 výskyty

Pokud tedy chcete jít v duchu současných trendů, zvolte prvně zmiňovanou alternativu.

Zdroje:

  • Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR
  • Křen, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Schmiedtová, V. – Skoumalová, H.: SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
Chilli, chili, nebo čili papričky?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou