Uvedená slova se kromě čárky nad „i“ liší také svým významem. Slovo chladicí (podobně jako slova řídicí, hasicí, měřicí, čisticí atd.) je přídavné jméno účelové – označuje tedy účel, k němuž nějaká věc či jev slouží.

Slovo chladící (podobně jako řídící, hasící, měřící, čistící) je přídavné jméno dějové, to znamená, že označuje činnost, jež právě probíhá. Pro tato slova je typické, že zpravidla stojí až za podstatným jménem a bývají rozvita dalším výrazem či výrazy.

 • Nabízíme chladicí boxy a vitríny.
 • Přicházel k nám číšník chladící víno v ledu.

Obvyklá spojení:

 • chladicí podložka pod notebook (nikoli chladící podložka pod notebook)
 • chladicí boxy do auta (nikoli chladící boxy do auta)
 • chladicí vitríny bazar (nikoli chladící vitríny bazar)
 • chladicí zařízení na pivo (nikoli chladící zařízení na pivo)
 • chladicí kapalina (nikoli chladící kapalina)
 • chladicí vinotéka (nikoli chladící vinotéka)
 • chladicí batoh (nikoli chladící batoh)
 • chladicí půllitr (nikoli chladící půllitr)
 • prodám chladicí box (nikoli prodám chladící box)
 • nejprodávanější chladicí tašky (nikoli nejprodávanější chladící tašky)
 • chladicí smyčka (nikoli chladící smyčka)
 • prosklená chladicí skříň (nikoli prosklená chladící skříň)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Chladicí, nebo chladící?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou