Přestože slovo chvalitebný se píše s měkkým „i“ (a jen výjimečně někdo napíše chvalytebný), slovo chvályhodný se vždy píše s „ypsilon“. Jedná se o spřežku výrazů hodný a chvály.

  • Musím ocenit váš chvályhodný záměr.
  • Design výrobku byl ohodnocen jako chvalitebný.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Chvalitebný, ale chvályhodný

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou