Poměrně často se v 7. pádu množného čísla výrazu „cíl“ setkáváme s chybnou variantou s cíly. Avšak vzhledem k tomu, že slovo cíl skloňujeme podle vzoru „stroj“, je jedinou správnou variantou tvar s cíli (nikoli s cíly).

  • Rád bych vás seznámil s cíli naší firmy pro následující rok. (nikoli s cíly)

Dodatek: Stejné pravidlo platí i v dalších pádech – konkrétně ve 3., 5. a 6. pádu jednotného čísla (v cíli, k cíli apod., nikoli v cíly, s cíly)

  • První závodníci už jsou v cíli. (nikoli v cíly)
  • Zvolil jsem si cestu k cíli. (nikoli k cíly)

Kompletní skloňování slova „cíl“

pád j. č. mn. č.
1. cíl cíle
2. cíle cílů
3. cíli cílům
4. cíl cíle
5. cíli cíle
6. cíli cílech
7. cílem cíli

Zdroje: Slovník spisovné češtiny

Cíli, nikoli cíly (7. pád slova „cíle“)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou