Slovo činnost je Slovníkem spisovné češtiny definováno jednak jako „vykonávání práce, funkce, služby, povolání ap.“ (např. výdělečná činnost), jednak jako „děj, proces, pochod“ (např. sopečná činnost).

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto slově píšeme dvě „n“, tedy činnost, nikoli činost. Totéž platí i o příbuzných slovech typu činný (nikoli činý).

Pozor: Výraz činovník píšeme takto (s jedním „n“), nikoli činnovník.

  • Poslední týden byl ve znamení horečné činnosti. (nikoli horečné činosti)

Další obvyklá spojení:

  • samostatně výdělečná činnost (nikoli samostatně výdělečná činost)
  • závislá/pracovní činnost (nikoli závislá/pracovní činost)
  • inženýrská/projektová/personální činnost (nikoli inženýrská/projektová/personální činost)
  • sopečná činnost (nikoli sopečná činost)
  • dohoda o pracovní činnosti (nikoli dohoda o pracovní činosti)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Činnost, nikoli činost

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou