Pokud se rozhodneme nevypsat číslovku slovy, ale číslem, není správné doplňovat za tuto číslovku ještě koncovku, která by „pomáhala“ skloňování. Tedy žádné 18-ti let, jak je v záhlaví tohoto hesla.

  • Vstup povolen osobám starším 18 let.
  • Nepřesáhl rychlost 8 kilometrů.

Jediný případ, kdy k číslici něco přidáváme, je tvorba odvozeného přídavného jména, např. 3týdenní (třítýdenní). Takové adjektivum píšeme bez mezer a bez spojovníku.

  • Zaznamenali jsme 10násobný nárůst.
  • Čekala nás 20kilometrová vycházka. (Nebo: Čekala nás 20km vycházka.)

Zdroje:

  • Pravidla českého pravopisu, strana 37 (Academia, 2. vydání, 2005)
Číslovky (od 18-ti let apod.)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou