Curriculum vitae, latinské spojení doslova znamenající „běh života“, se v dnešní době často používá k označení stručného životopisu. Ke klíčovým součástem curriculum vitae patří zejména výčet dosaženého vzdělání a také pracovní praxe.

Z hlediska pravopisu připomeňme, že v tomto spojení píšeme dvě „r“, tedy curriculum vitae (čti: kurikulum víté), nikoli curiculum vitae. Setkat se můžeme také s počeštěnou podobou kurikulum.

Pokud jde o ohýbání, curriculum vitae je většinou vyskytuje jako nesklonné, v řidších případech skloňujeme: 1. p. curriculum vitae, 2. p. (bez) curricula vitae.

  • Uchazeče žádáme, aby nám zaslali své curriculum vitae a motivační dopis. (nikoli curiculum vitae)

Další obvyklá spojení:

  • vzor curriculum vitae (nikoli vzor curiculum vitae)
  • curriculum vitae v angličtině (nikoli curiculum vitae v angličtině)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Curriculum vitae, nikoli curiculum vitae

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou