Jak psát datum a čas? Datum se píše s tečkami a mezerami, např. 18. 5. 2006. Pokud zvolíme zlomkový zápis, tečky i jedna z mezer zmizí: 18/5 2006.

Mezi číslicemi označujícími hodiny a minuty se píše tečka bez mezery:

  • V 8.20 začíná schůze.

Výjimku představuje zápis sportovních výkonů. Zde se mezi údaji o hodinách, minutách a vteřinách píšou dvojtečky, zatímco desetiny a setiny vteřiny jsou odděleny čárkou. Tedy například takto: 5:26:38,92 (pět hodin, 26 minut, 8 vteřin a 92 setin vteřiny).

Zdroje:

  • Pravidla českého pravopisu, strana 38 (ACADEMIA, 2. vydání, 2005)
Datum a čas

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou