Adjektivum denní je – nikterak překvapivě – odvozeno od slova den. Z pravopisného hlediska je, že jelikož kořen základního slova končí na „n“, píšeme v odvozeném přídavném jménu dvě „n“, tedy denní, nikoli dení (v uvedeném příkladu denní tisk, nikoli dení tisk).

  • Nabízíme monitoring denního i periodického tisku. (nikoli deního i periodického tisku)

Další obvyklá spojení:

  • denní svícení aut (nikoli dení svícení aut)
  • denní světla (nikoli dení světla)
  • denní centrum (nikoli dení centrum)
  • denní stacionář (nikoli dení stacionář)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Denní tisk, nikoli dení tisk

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou