Výraz, používaný pro zdůraznění běžného příslovce „denně“ (podobně je utvořeno také např. slovo „jistojistě“ či „svatosvatě“), píšeme dvakrát se dvěma „n“, tedy dennodenně, nikoli denodenně.

  • Dennodenně se hádali.
  • Malé děti si žádají dennodenní péči. (ne denodenní)

Zdroj: Pravidla českého pravopisu

Dennodenně, nikoli denodenně

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou