Výraz hygiena je Slovníkem spisovné češtiny definován jednak jako „lékařský obor zabývající se ochranou zdraví a opatřeními, která ji zabezpečují“ a jednak jako samotná tato opatření.

Jako dentální hygienu lze označit péči o zuby a o ústní dutinu obecně. Specialisté v tomto oboru jsou označováni jako dentální hygienisté, respektive dentální hygienistky.

Z hlediska pravopisu stojí za připomenutí, že ve výrazu hygiena píšeme po tvrdé souhlásce „h“ ypsilon, a nikoli měkké „i“, tedy hygiena / dentální hygiena / hygienista / hygienistka, nikoli higiena / dentální higiena / higienista / higienistka. Odvozené přídavné jméno je hygienický (nikoli higienický).

  • Problémy se zubním pigmentem mě konečně donutily k návštěvě dentální hygienistky. (nikoli dentální higienistky)

Další obvyklá spojení:

  • dentální hygiena Praha (nikoli dentální higiena Praha)
  • osobní hygiena (nikoli osobní higiena)
  • zubní hygiena (nikoli zubní higiena)
  • sanitární hygiena (nikoli sanitární higiena)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Dentální hygiena, nikoli dentální higiena

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou