Přídavné jméno odvozené od výrazu „dítě“ se objevuje v celé řadě spojení. Příkladem mohou být dětské říkanky, dětské nemoci (používané i v přeneseném slova smyslu), dětský sbor apod.

Z hlediska pravopisu je důležité, že toto přídavné jméno zapisujeme jako dětský, nikoli děcký. Stejné pravidlo platí i u slov dětsky či dětství (nikoli děcky, děctví).

 • Máloco je tak odzbrojující jako dětský úsměv. (nikoli děcký úsměv)

Další obvyklá spojení:

 • dětský pokoj (nikoli děcký pokoj)
 • dětská kola (nikoli děcká kola)
 • dětská hřiště (nikoli děcká hřiště)
 • dětská postýlka (nikoli děcká postýlka)
 • dětský web (nikoli děcký web)
 • dětský domov (nikoli děcký domov)
 • dětský bazar (nikoli děcký bazar)
 • dětské bazény (nikoli děcké bazény)
 • dětské hry (nikoli děcké hry)
 • dětské písničky (nikoli děcké písničky)
 • dětské čtyřkolky (nikoli děcké čtyřkolky)
 • dětské postele (nikoli děcké postele)
 • dětské oblečení (nikoli děcké oblečení)
 • dětské povlečení (nikoli děcké povlečení)
 • dětské trampolíny (nikoli děcké trampolíny)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Dětský, nikoli děcký

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou