Přestože je „d“ tvrdá souhláska, slovo dilema (definované jako „nutnost volby mezi dvěma vylučujícími se možnostmi“) píšeme jakožto odvozené slovo s měkkým „i“, tedy dilema, nikoli dylema. Odvozené přídavné jméno je dilematický.

  • Naše společnost řeší dilema, zda se zaměřit na místní trh, nebo expandovat do zahraničí. (nikoli dylema)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Dilema, nikoli dylema

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou