U sloves patřících ke vzoru maže 1. slovesné třídy můžeme znejistět při vytváření 1. osoby jednotného čísla a 3. osoby čísla množného.

K těmto slovesům se řadí i sloveso dokázat. Je lepší napsat, že něco dokáži, nebo dokážu, případně že to oni dokáží, nebo dokážou?

Současné slovníky i jazyková poradna ÚJČ AV ČR se jednoznačně přiklánějí k tvarům dokážu/dokážou. Varianta dokáži/dokáží je hodnocena jako knižní. Stejné pravidlo samozřejmě platí i u slovesa kázat.

  • Nejsem si jist, zda to dokážu.
  • Nedokážou mi to vysvětlit.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny (SSČ)
  • Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Dokážu, dokážou (spíše než dokáži, dokáží)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou