Výraz domněnka označuje neprokázaný názor, hypotézu, předpoklad. Z hlediska pravopisu je důležité, že podobně jako v příbuzných slovech „vzpomněl, pomněnka“ apod. píšeme spojení hlásek „-mn-“, tedy domněnka, nikoli doměnka.

Pomoci nám může, když si připomeneme, ze kterého slovesa je tento výraz odvozen – domnívat se (tam jsou obě hlásky dobře slyšet).

  • Podle mě jsou to pouhé domněnky. (nikoli doměnky)
  • Mezi domněnkou a prokázaným faktem je dost podstatný rozdíl. (nikoli doměnkou)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Domněnka, nikoli doměnka (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou