Jedním z přejatých slov, která se v češtině zejména v poslední době rychle zabydlela, je výraz environmentální (z angl. environment, prostředí). Čas od času se však při jeho psaní zapomíná na první „n“, a píše se tedy enviromentální. Jedinou správnou variantou je však podoba environmentální.

  • Studuji na fakultě lesnické a environmentální. (nikoli enviromentální)

Další obvyklá spojení:

  • environmentální výchova v mateřské škole (nikoli enviromentální výchova v mateřské škole)
  • environmentální management (nikoli enviromentální management)
  • environmentální politika (nikoli enviromentální politika)
  • environmentální aspekty (nikoli enviromentální aspekty)
  • environmentální problémy (nikoli enviromentální problémy)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Environmentální, nikoli enviromentální

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou