To, že příslovce eventuálně se používá ve významu „případně“, asi většina z nás ví. Jak je to ale s pravopisem?

Vedle náležité podoby eventuálně se občas vyskytuje i varianta eventuelně. Co k tomu říkají jazykoví odborníci?

Internetová příručka ÚJČ AV ČR uvádí jako obecnou poučku toto: „Podoba skupiny -ál- se v různých jazycích, z nichž k nám jména na -ální pronikla, liší. Proto se i v češtině, byť dnes již zřídka, objevují chybné podoby ovlivněné jinými jazyky, např. aktuelní, individuelní… S konkurencí variant -ální a -elní počítá v některých případech i PSJČ z 1. pol. 20. století, v současné češtině však považujeme za náležité pouze podoby s -ální: aktuální, individuální apod.“

Jako správnou proto hodnotíme podobu eventuálně, eventuální, nikoli eventuelně, eventuelní.

  • Až přijdeš, tak mi zavolej, eventuálně napiš. (nikoli eventuelně)

Zdroj: Internetová příručka ÚJČ AV ČR

Eventuálně, nikoli eventuelně

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou