Výraz exhibice označuje jednak předvedení nějakého (zejména sportovního) výkonu „mimo soutěž“ a jednak okázalé vystoupení, kterým chce na sebe dotyčný poutat pozornost.

Z hlediska pravopisu připomeňme, že ve slově exhibice píšeme za „x“ ještě písmenko „h“, tedy exhibice, nikoli exibice.

  • Na exhibici se sjeli nejlepší krasobruslaři světa. (nikoli exibici)

Další obvyklá spojení:

  • exhibiční vystoupení (nikoli exibiční vystoupení)
  • exhibice – krasobruslení (nikoli exibice – krasobruslení)
  • exhibicionista (nikoli exibicionista, ale ani exibionista)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Exhibice, nikoli exibice

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou