Frustrace označuje (dle Velkého slovníku cizích slov) „stav zklamání, napětí a bezvýchodnosti u jednotlivce, jehož úsilí o dosažení cíle, uspokojení jeho potřeb je mařeno nebo znemožňováno“.

Z hlediska pravopisu jen připomeňme, že tento termín má opravdu podobu frustrace, frustrovaný, nikoli flustrace, flustrovaný.

  • Po počátečním nadšení se dostavila naprostá frustrace. (nikoli flustrace)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Frustrace, nikoli flustrace

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou