Názory na graffiti se různí – jinak se na toto velmi svérázné „umění“ dívají někteří příslušníci mladší generace, jinak je vidí třeba majitelé domů, kteří řeší otázku, co s počmáranými zdmi.

Z pravopisného hlediska je ale důležité, že v češtině bylo toto slovo, označující „obrazy, nápisy ap. vytvářené sprejem na zdech a velkých betonových plochách“, kodifikováno jako graffiti, nikoli grafity, graffity, grafiti, graffitti apod.

  • Graffiti je problémem prakticky všech větších měst.
  • Graffiti shop nabízí veškeré potřeby pro sprejery. (nikoli grafity shop, graffity shop, grafiti shop apod.)

Další obvyklá spojení:

  • graffiti studio (nikoli grafity studio, graffity studio, grafiti studio apod.)
  • graffiti obrázky (nikoli grafity obrázky, graffity obrázky, grafiti obrázky apod.)
  • graffiti abeceda (nikoli grafity abeceda, graffity abeceda, grafiti abeceda apod.)
  • graffiti do pokoje (nikoli grafity do pokoje, graffity do pokoje, grafiti do pokoje apod.)
  • odstraňování graffiti (nikoli odstraňování grafity, odstraňování graffity, odstraňování grafiti apod.)
  • nátěr proti graffiti (nikoli nátěr proti grafity, nátěr proti graffity, nátěr proti grafiti apod.)

Zdroj: Slovník cizích slov

Graffiti, nikoli grafity ani graffity

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou