Výraz handicap (či hendikep) se obecně používá ve významu „nevýhoda, nerovnost podmínek“. Setkáváme se s ním jednak ve sportovním prostředí (např. golfový handicap) a jednak v oblasti medicíny či sociální práce (lidé se zdravotním handicapem).

Jak už jsme naznačili v předchozím odstavci, obě varianty zápisu (handicaphendikep) jsou pravopisně v pořádku, byť v současných textech výrazně převládá původní, nepočeštěná varianta (tedy handicap).

Naopak jako nesprávné bychom hodnotili podoby „nakřížené“, například handikep či hendicap, případně handycap nebo hendykep.

  • Na život s handicapem (či s hendikepem) si zvykal poměrně dlouho. (nikoli s handikepem, s hendicapem, s handycapem či s hendykepem)

Další obvyklá spojení:

  • Česká federace Spastic Handicap (nikoli Česká federace Spastic Hendikep)
  • šance s handicapem či šance s hendikepem (nikoli šance s handikepem)
  • handicap transport či hendikep transport

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

Handicap, nebo hendikep?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou