Uvedená slova liší nejen čárkou nad „i“, ale také významem. Slovo hasicí (podobně jako slova řídicí, čisticí, chladicí atd.) je přídavné jméno účelové – označuje tedy účel, k němuž nějaká věc či jev slouží.

Slovo hasící (podobně jako řídící, čistící, chladící) je přídavné jméno dějové, to znamená, že označuje právě probíhající činnost. Pro tato slova je typické, že zpravidla stojí až za podstatným jménem a bývají rozvita dalším výrazem či výrazy.

  • Zabýváme se revizí hasicích přístrojů.
  • Bylo zraněno několik dobrovolníků hasících požár.

Další obvyklá spojení:

  • revize hasicích přístrojů Praha (nikoli revize hasících přístrojů Praha)
  • hasicí přístroj vodní/práškový/pěnový/sněhový (nikoli hasící přístroj vodní/práškový/pěnový/sněhový)
  • hasicí přístroj do auta (nikoli hasící přístroj do auta)
  • stabilní hasicí zařízení (nikoli stabilní hasící zařízení)
  • hasicí přístroje Brno (nikoli hasící přístroje Brno)
  • kontrola/prodej/plnění hasicích přístrojů (nikoli kontrola/prodej/plnění hasících přístrojů)
  • hasicí deka (nikoli hasící deka)

Zdroje:

Hasicí, nebo hasící?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou