Výraz historie označuje jednak sled dějinných událostí, jednak vědu zabývající se dějinami. Kromě toho se ale také může vztahovat k osudům či životním příběhům jednotlivců i skupin lidí (rodinná historie).

Z hlediska pravopisu jen připomeňme, že ve slově historie píšeme měkké „i“, tedy historie, nikoli hystorie (neplést se slovem „hysterie“). Analogicky samozřejmě píšeme i přídavné jméno historický, nikoli hystorický.

  • To je dlouhá historie. (nikoli hystorie).

Další obvyklá spojení:

  • historie počítačů (nikoli hystorie počítačů)
  • historie PC (nikoli hystorie PC)
  • historie F1 (nikoli hystorie F1)
  • historický nábytek (nikoli hystorický nábytek)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Historie, nikoli hystorie

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou