Výraz hobby je ve Slovníku současné češtiny definován jako „oblíbená činnost, které se dotyčný věnuje ve svém volném čase“. Běžně se používá jako ekvivalent hezkého českého slova „koníček“.

Z hlediska pravopisu stojí za zmínku, že správná podoba tohoto výrazu je hobby. Slovník současné češtiny sice uvádí i variantu hoby, ale ta se – jak ukazuje Český národní korpus – v praxi téměř nepoužívá. Slovník spisovné češtiny uvádí pouze podobu hobby. Varianta hobi je nesprávná v každém případě. 😉

  • Mým největším hobby je fotbal. (nikoli hoby ani hobi)

Další obvyklá spojení:

  • hobby nářadí (nikoli hoby nářadí, nikoli hobi nářadí)
  • hobby market (nikoli hoby market ani hobi market)
  • hobby centrum (nikoli hoby centrum ani hobi centrum)
  • hobby elektro (nikoli hoby elektro ani hobi elektro)
  • auto – hobby (nikoli auto – hoby ani auto – hobi)
  • hobby motokros (nikoli hoby motokros ani hobi motokros)
  • hobby soustruh (nikoli hoby soustruh ani hobi soustruh)
  • nábytek Hobby (nikoli nábytek Hoby ani nábytek Hobi)

Zdroje: Slovník současné češtiny, Slovník spisovné češtiny, Český národní korpus

Hobby, nikoli hoby ani hobi

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou