Jde o jeden z tradičních češtinářských oříšků. Jak už to tak bývá, obě podoby – holthold – jsou pravopisně v pořádku, byť jedno ze slov je hodnoceno jako hovorové (ASCS) či obecné (SSJČ). Mají ale rozdílný význam:

  • Holt je částice s významem „zkrátka a dobře“, „inu“ apod. (např. „to se holt nedá nic dělat“).
  • Hold je podstatné jméno definované jako „okázalý projev úcty nebo pocty“ (např. „vzdali hold svému králi“).

Je tedy důležité mezi oběma výrazy rozlišovat.

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého, Akademický slovník cizích slov

Holt, nebo hold?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou