Výraz hra může mít celou řadu významů – Slovník spisovné češtiny jich uvádí celkem osm. Hra může označovat divadelní představení, sportovní utkání, hudební produkci atd. atd. Zřejmě vůbec nejčastěji je však toto slovo používáno ve významu „činnost konaná pro zábavu nebo osvěžení“.

Přestože tento výraz nevypadá z hlediska pravopisu nikterak záludně, občas se objeví chyba v množném čísle. Navzdory tomu, že „r“ je tvrdá souhláska, občas někteří pisatelé zvolí na konci měkké „i“. Připomeňme tedy, že jediná přípustná varianta je hry, nikoli hri.

  • Nezahrajeme si nějaké společenské hry? (nikoli společenské hri)

Další obvyklá spojení:

  • hry zdarma – auta (nikoli hri zdarma – auta)
  • super hry (nikoli super hri)
  • hry pro dva (nikoli hri pro dva)
  • online hry (nikoli online hri)
  • hry – Lego (nikoli hri – Lego)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Hry, nikoli hri

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou