Výraz hysterie je ve Slovníku spisovné češtinySlovníku současné češtiny definován shodně. Jsou u něj uvedeny dva významy:

  • 1. „Duševní choroba projevující se zejm. kolísavými náladami, snahou upoutat pozornost ap.“
  • 2. „Duševní stav n. jednání připomínající hysterii, předrážděnost, popudivost“

Z hlediska pravopisu stojí za zmínku, že v tomto slově (i ve slovech přejatých) píšeme po „h“ tvrdé, nikoli měkké „i“, tedy hysterie, hysterický, hysterka, nikoli histerie, histerický, histerka (nezaměňovat se slovem „historie“).

  • Mohl by sis odpustit ty hysterické výlevy? (nikoli histerické výlevy)

Další obvyklá spojení:

  • hysterie – nemoc (nikoli histerie – nemoc)
  • hysterie – příznaky (nikoli histerie – příznaky)
  • hysterie u dětí (nikoli histerie u dětí)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, Slovník současné češtiny

Hysterie, nikoli histerie

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou