Spojkový podřadicí výraz i když může ve větě plnit funkci spojek „přestože“, „třebaže“ či „ačkoli“. Může stát jak na začátku souvětí, tak uvnitř něj (v takovém případě se před ním píše čárka).

Z hlediska pravopisu je důležité, že ačkoli jsou obě části tohoto výrazu úzce spjaty, píšeme je zvlášť, tedy i když, nikoli ikdyž.

  • I když se mu nechtělo, nakonec to udělal. (nikoli ikdyž)
  • Budeme to muset nějak vydržet, i když to není úplně jednoduché. (nikoli ikdyž)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

I když, nikoli ikdyž (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou