Výraz impulz, který se v běžné komunikaci používá zejména ve významu „popud, podnět“, můžeme jako ostatní dublety psát na konci se „s“ i se „z“ – tedy impulzimpuls.

Z hlediska pravopisu je ale důležité, že správná varianta slova je vždy s „m“, nikoli „n“, tedy buď impuls nebo impulz, ale nikdy ne inpuls či inpulz.

  • Znamenalo to velký impulz (impuls) pro mou další tvorbu. (nikoli inpuls, inpulz)
  • S oblibou poslouchá Rádio Impuls. (nikoli Rádio Inpuls)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Impuls či impulz, nikoli inpuls ani inpulz

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou