Termín jacuzzi sice příliš nepřipomíná české slovo, ale v českých textech se velmi ochotně zabydlel. Z tohoto důvodu ho Čeština pod lupou nemohla přejít.

Výraz jacuzzi je jedním z modelových případů situace, kdy se obchodní jméno (značka) stane obecným slovem a synonymem pro daný typ výrobků. (Dalšími příklady mohou být Electrolux – luxovat či Xerox – xeroxovat).

Jacuzzi je tedy v první řadě název americké firmy, kterou v roce 1915 založili Francesco, Rachele, Valeriano, Galindo, Candido, Giocondo a Giuseppe Jacuzzi – italští imigranti, kteří do Spojených států přijeli počátkem 20. století.

V současné době se ale termín jacuzzi používá i k obecnému označení vířivých/hydromasážních van či bazénů.

Z hlediska pravopisu připomeňme, že i v případě tohoto obecného označení si uvedený výraz uchovává svou původní, nepočeštěnou podobu – píšeme tedy jacuzzi, nikoli jakuzi, jakuzzi ani jacuzi.

  • Hotel mimo jiné nabízí venkovní jacuzzi. (nikoli jakuzi, jakuzzi, jacuzi)

Další obvyklá spojení:

Zdroj: Oficiální stránky firmy Jacuzzi

Jacuzzi, nikoli jakuzi, jakuzzi ani jacuzi

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou