Málokoho asi překvapí, že přídavné jméno kamenný je odvozeno od slova „kámen“. Z hlediska pravopisu je důležitější, že protože kořen výchozího slova končí na „n“, musíme v odvozeném adjektivu psát dvě „n“, tedy kamenný, nikoli kamený. Jako příklad můžeme uvést výše zmíněné spojení kamenná dlažba (nikoli kamená dlažba).

  • Mohu se zeptat, jak mám položit kamennou dlažbu? (nikoli kamenou dlažbu)

Další obvyklá spojení:

  • doba kamenná (nikoli doba kamená)
  • kamenná zeď – stavba (nikoli kamená zeď – stavba)
  • kamenná drť (nikoli kamená drť)
  • kamenná koryta (nikoli kamená koryta)
  • Kamenná, Brno (nikoli Kamená, Brno)
  • kamenná deska na grilování (nikoli kamená deska na grilování)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Kamenná dlažba, nikoli kamená dlažba

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou