Ač to možná vypadá zvláštně, uvedené spojení skutečně píšeme kdo s koho, a ne kdo z koho. Jedná se totiž o poměrně neobvyklé spojení se čtvrtým pádem, nikoli s druhým. Podobný princip platí například u spojení být s to (ve smyslu „být schopen“).

  • Teď uvidíme, kdo s koho, kamaráde. (nikoli kdo z koho)

Zdroj: Na co se nás často ptáte (Scientia, 2005)

Kdo s koho, nikoli kdo z koho

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou